• en
  • fr
  • it
  • es
  • pl
  • pt-pt

Animacja i wdrażanie programów innowacji

Wprowadzanie zmian i innowacje wymagają otwarcia się na partnerów, które jest konieczne do tworzenia wartości w perspektywie długoterminowej.

Aby przygotować się na przyszłość, trzeba działać wspólnie

Zmiana klimatu, zmiany stylów konsumpcji, rewolucje technologiczne i przemysłowe otwierają drogę do nowych rynków i nowych stref konkurencji. Strefy te przekładają się na nowe oferty i cenne nowe modele działalności (od ilości do wartości). Przedsiębiorstwa muszą antycypować zmiany środowiskowe i społeczne i przygotować się na stawienie im czoła. Należy przemyśleć procesy innowacji, które pozwolą to osiągnąć, aby zastosować podejście zbiorowe, oparte na współpracy, które zmusza przedsiębiorstwo do otwarcia się.

Kluczowe elementy sukcesu projektu innowacji skupiają się wokół trzech punktów:

  1. Słuchanie klientów, partnerów i słabych sygnałów
  2. Włączanie graczy spoza przedsiębiorstwa we wspólne budowanie
  3. Podejmowanie wspólnych działań, również z konkurentami, kiedy jest taka potrzeba
X