• en
  • fr
  • it
  • es
  • pl
  • pt-pt

Wizja i zrównoważone strategie

Zdaniem naszych ekspertów GreenFlex

Przedsiębiorstwa muszą mieć globalną wizję wyzwań środowiskowych i społecznych, aby zarządzać ryzykiem i generować innowacje w całym łańcuchu wartości. Pierwszy okres, który rozpoczął się 20 lat temu, umożliwił przedsiębiorstwom wprowadzenie wskaźników i rozpoczęcie włączania zrównoważonego rozwoju do strategii, marek i produktów. Drugi okres rozpoczyna się od wdrożenia rozwiązań wykorzystujących przede wszystkim zarządzanie danymi i technologie cyfrowe, zapewniając widoczną poprawę w oddziaływaniu na społeczeństwo i środowisko (procesy, energia, wpływ terytorialny, budynek, technologie, zdrowie, mobilność, HR itp.).

+ 100 dyrektorów generalnych zaangażowanych w opracowywanie zrównoważonych strategii

Praca przy wsparciu zespołu ekspertów

Wykorzystujemy wiedzę fachową, aby łączyć zrównoważony rozwój z rzeczywistością ekonomiczną przedsiębiorstw

Konsultanci strategiczni, analitycy danych, energetycy, eksperci ds. Green IT, eksperci ds. mobilności, inżynierowie ds. finansowania, chemicy, przedstawiciele handlowi, prawnicy, agronomowie, mediatorzy ds. dialogu z interesariuszami, eksperci ds. ryzyka produktów

Więcej informacji na temat naszych zespołów ekspertów

X