• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt
#Odpowiedzialne produkty i konsumpcja

Wspólnota gmin Mené

Misja

Utworzenie spółki odpowiedzialnej za dystrybucję i waloryzację produktów rolnych z Mené

Podjęte wyzwania

Bretania to region znany z rolnictwa, lecz dziś stoi przed nowymi wyzwaniami.

Podobnie jak w innych regionach liczba gospodarstw rolnych tam spada (niecałe 26% w ciągu 10 lat w skali światowej), wiele gospodarstw ma charakter rodzinny, w których nie ma następców, co sprzyja coraz większej koncentracji gospodarstw.

Ponadto intensywne rolnictwo tradycyjne, które w głównej mierze występuje na tym terenie, jest dziś coraz bardziej kwestionowane ze względu na negatywny wpływ na środowisko (zatrucie wody, emisje dwutlenku węgla itp.) oraz model gospodarczy, który przestaje być wydajny.

W sercu Bretanii, w Côtes d’Armor, Mené wyróżnia się zdolnością mieszkańców do mobilizacji na rzecz rozwoju swojego otoczenia.

wykorzystana wiedza fachowa

Firma GreenFlex wspierała wspólnotę gmin Mené w określeniu oczekiwań rynku pod względem jakości produktów i potencjału.

GreenFlex wspiera obecnie grupę producentów z Mené w powołaniu spółki odpowiedzialnej za dystrybucję i waloryzację produktów rolnych z Mené:

 • Organizacja obiegu dystrybucji – poszukiwanie rynków zbytu w różnych kanałach dystrybucji
 • Planowanie produkcji
 • Marketing produktów
 • Wsparcie mające na celu poprawę kompetencji producentów
 • Pomoc w rekrutacji handlowców
 • Organizacja prawna spółki

Tworzenie wartości

 • 20 producentów z terenu objętego działaniem
 • Zaangażowanie w projekt kilku partnerów publicznych i prywatnych
 • Wzrost marży brutto dla producentów
 • Ograniczenie oddziaływania bretońskiego rolnictwa na środowisko (zużycie środków produkcji, pestycydów, produkcja bez GMO)
 • Potencjalny rynek produktów o wysokiej wartości dodanej wskazany w regionie paryskim
 • Utworzenie wspólnego znaku w celu waloryzacji produktów wśród konsumentów
Zamknij
X