• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt
#Odpowiedzialne produkty i konsumpcja

Podmiot z sektora wielkiej dystrybucji

7 usystematyzowanych segmentów marki własnej

Misja

Wprowadzenie pozytywnego segmentu dostaw produktów rolno-spożywczych

Podjęte wyzwania

Wiodąca firma w sektorze wielkiej dystrybucji postanowiła zaoferować konsumentom gamę „zdrowych” produktów rolno-spożywczych.  Pozycjonowanie objęło około dziesięć segmentów świeżych warzyw i owoców, w których dystrybutor zobowiązał się ograniczyć wpływ pestycydów na rzecz swoich konsumentów.

Wypracowane rozwiązanie

We współpracy z pracownikami klienta firma GreenFlex przekształciła cele marketingowe w cele miarodajnych wyników, wybierając i wspierając dostawców z tych segmentów, tak aby spełniali wymogi nowej specyfikacji zamówień:

 • W podziale na segment: określenie najlepszych dostępnych praktyk i praktyk alternatywnych
 • Analiza i porównanie ofert dostawców
 • Wprowadzenie wymogów do specyfikacji zamówienia w celu osiągnięcia celów
 • Wsparcie przy wprowadzaniu struktury partnerów w odniesieniu do nowej oferty (wybór dostawców, wprowadzenie planu postępów itp.)

Tworzenie wartości

 • Usystematyzowanie i wprowadzenie gamy owoców i warzyw bez pestycydów pod marką własną oraz plan postępów w dziedzinie środowiska
 • Działanie uznane i docenione przez partnerów w tym obszarze
Zamknij
X