• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt
#Finansowanie przemian oraz zarządzanie aktywami

Międzynarodowa grupa punktów zbiorowego żywienia

45 000 urządzeń poddanych diagnozie 12% optymalizacja rocznego budżetu IT

Misja

Przegląd strategii zakupów i zarządzania parkiem

Podjęte wyzwania

W konfrontacji z nagłym wzrostem mobilności pracowników i starzejącym się parkiem informatycznym międzynarodowa grupa punktów zbiorowego żywienia zgłosiła się po pomoc przy ograniczeniu emisji dwutlenku węgla jej urządzeń i poprawie zarządzania zakupami.

Rozwiązanie wprowadzone w 2010 r.

Aby usprawnić strategię Green IT naszego klienta i zapewnić eksternalizację zarządzania finansowego parkiem informatycznym i kasowym we Francji, firma GreenFlex zrealizowała następujące zadania:

 • Opracowanie strategii i planu działania Green IT (odpowiedzialne zakupy, zarządzanie cyklem życia urządzeń)
 • Przeprowadzenie trójwymiarowej diagnozy całego parku informatycznego w 45 tys. urządzeń
 • Przygotowanie planu finansowania wynajmu urządzeń

Tworzenie wartości

 • Optymalizacja rocznego budżetu IT na poziomie 12%
 • Racjonalizacja wymiany urządzeń
 • Wdrożenie rozwiązania asset management w celu lepszego zarządzania cyklem życia produktu
 • Wprowadzenie planu ograniczenia śladu węglowego na poziomie -20%
Zamknij
X