• en
  • fr
  • it
  • es
  • pl
  • pt-pt
#Finansowanie przemian oraz zarządzanie aktywami

IPSOS

16 zawartych umów

Misja

Finansowanie i pilotowanie wszystkich inwestycji informatycznych z uwzględnieniem problematyki refakturowania wewnętrznego między różnymi spółkami zależnymi grupy

Podjęte wyzwania


wykorzystana wiedza fachowa


Rozwiązania wprowadzone od 2011 r.

Indywidualne podejście z możliwością zastosowania na skalę przemysłową w celu zarządzania wszystkimi problemami:

  1. Finansowanie inwestycji w sprzęt informatyczny we Francji
  2. Przeprowadzenie diagnozy w celu pomiaru oddziaływania odnowień na środowisko
  3. Udostępnienie konfiguracji platformy GreenFlex w SaaS (BeeGreen) w celu pilotowania i sprawozdawczości przez pracowników w odniesieniu do całego asortymentu IT
  4. Uproszczenie procesu w celu ograniczenia liczby przetwarzanych faktur
  5. Udostępnienie sprawozdawczości kwartalnej Dyrekcji ds. księgowości IPSOS

GreenFlex wspiera nas już od kilku lat, stosując innowacyjne podejście do finansowania, nieustannie dostosowując się do naszych potrzeb i pełniąc funkcję narzędzia typu asset management w stosunku do naszych atutów informatycznych w ramach pragmatycznego, prostego i kompletnego rozwiązania.

Olivier Hennebelle, dyrektor ds. systemów informacyjnych


pozytywny bilans

16 zawartych umów
350 faktur zarządzanych i wystawionych przez firmę GreenFlex w zakresie refakturowania wewnętrznego
Zamknij
X