• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Karta ochrony danych osobowych i plików cookie

Witamy na stronie https://www.greenflex.com/pl/. Logując się lub odwiedzając witrynę, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, Kartę ochrony danych osobowych i plików cookie (zwaną „Kartą”) oraz nasze Ogólne warunki użytkowania. Należy pamiętać, że inne Ogólne warunki i Karty dotyczące ochrony danych osobowych mają zastosowanie do innych stron grupy Total SE i zalecamy ich uważne przeczytanie.

Celem Karty jest poinformowanie Cię o prawach i swobodach, których możesz dochodzić w odniesieniu do korzystania przez nas z Twoich danych osobowych i opisanie środków, które wdrażamy w celu ich ochrony.

GreenFlex SAS jest administratorem danych osobowych dotyczących zarządzania stroną internetową. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Cel, podstawa przetwarzania zebranych danych i okres przetwarzania

W ramach korzystania z niniejszej witryny możesz podać pewną ilość danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail, aby skorzystać z usług oferowanych przez witrynę i otrzymać odpowiedzi na zadane pytania. Twoje dane mogą być również przetwarzane do celów analizy i badań.

Przetwarzanie danych może opierać się na:

 • uzasadnionym interesie administratora danych polegającym na świadczeniu usług, gdy celem jest zarządzanie relacjami z klientami lub konkretne pytania kierowane do GreenFlex;
 • wykonaniu umowy, której jesteś stroną lub wykonaniu działań przed zawarciem umowy podjętych na Twoje żądanie;
 • zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym między innymi z obowiązkami wydawców witryn internetowych;
 • Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, w szczególności w celu poszukiwania klientów.

Informacje są potrzebne do przetworzenia zapytania i lepszego kontaktu z Tobą. W formularzach online wymagane pola są oznaczone gwiazdką. W przypadku braku odpowiedzi na obowiązkowe pytania nie będziemy mogli dostarczyć żądanej usługi.

Twoje dane osobowe nie są później przetwarzane w sposób niezgodny z celami opisanymi powyżej lub w formularzach.

Każdy formularz lub usługa ogranicza gromadzenie danych osobowych do niezbędnych informacji i określa w szczególności:

 • kto jest administratorem danych osobowych;
 • jakie są cele gromadzenia tych danych;
 • czy dane są te obowiązkowe czy też opcjonalne do rozpatrzenia zapytania;
 • kto jest odbiorcą danych;
 • okres przechowywania danych;
 • Twoje prawa i sposób ich dochodzenia.

Po upływie okresu przechowywania danych w kontekście celu ich przetwarzania, Twoje dane są przechowywane w archiwum pośrednim przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedawnienia.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane określonym działom administratora danych lub firm z grupy Total SE oraz określonym partnerom lub podwykonawcom w celu analizy i badań.

 1. Przekazywanie danych

Wszelkie przekazywanie danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony danych.

W przypadku usług świadczonych na stronie dane użytkownika mogą zostać przekazane spółkom Total SE Group zlokalizowanym poza Unią Europejską: w Stanach Zjednoczonych.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą być przekazywane podmiotom z grupy Total SE mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przyjęto Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR).

W przypadku przekazywania danych, które nie podlega BCR, do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wprowadzono inne zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Możesz uzyskać kopię BCR i innych gwarancji, pisząc na adres kontaktowy poniżej.

 1. Bezpieczeństwo i poufność Twoich danych

Administrator podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia ich zniekształceniu, uszkodzeniu lub udostępnieniu nieupoważnionym osobom trzecim.

 1. Zarządzanie plikami cookie

5.1. Zasada

Plik cookie to plik, który umożliwia rejestrowanie informacji dotyczących poruszania się po stronie internetowej (np. liczba odwiedzin, liczba przeglądanych zakładek…), a w szczególności ułatwia odwiedzanie strony.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze, sprzeciwić się rejestracji nowych plików cookie i otrzymać powiadomienie przed zainstalowaniem nowego pliku cookie, konfigurując narzędzie przeglądarki za pomocą podanych niżej instrukcji.

Pamiętaj, że jeśli odinstalujesz pliki cookie lub sprzeciwisz się ich instalacji na Twoim komputerze, możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych usług na stronie.

5.2. Rodzaje plików cookie, pliki cookie a statystyki i konfiguracja

Pliki cookie, które mogą być instalowane na Twoim serwerze podczas przeglądania strony, to pliki, których jedynym celem jest umożliwienie lub ułatwienie komunikacji elektronicznej lub które są ściśle niezbędne do świadczenia żądanej usługi (pliki cookie językowe,identyfikacyjne…), pliki statystyczne lub inne pliki cookie na warunkach opisanych poniżej.

Gdy pliki cookie wymagają Twojej wcześniejszej zgody na ich instalację, prosimy o to w linku „dowiedz się więcej”, pojawiającym się na głównej stronie witryny internetowej, z zaznaczeniem, że kontynuowanie wizyty na stronie oznacza akceptację.

Ciasteczka cookies dotyczące statystyki mierzą liczbę odwiedzin, liczbę przeglądanych stron, a także aktywność użytkowników na stronie i częstotliwość ich powrotu. Stosowane narzędzie statystyczne generuje plik cookie z unikalnym identyfikatorem. Twój adres IP jest również zapisywany w celu określenia miasta, z którego się łączysz. Jest to natychmiast anonimizowane, co uniemożliwia identyfikację osoby fizycznej. Zebrane dane nie są przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów. Możesz zablokować te pliki cookie w dowolnym momencie, korzystając z procedury „rezygnacji” za pomocą zarządzania plikami cookie poniżej.

5.3. Okres przechowywania

Pliki cookie przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym lub jakikolwiek inny element używany do identyfikacji użytkownika w celach statystycznych przechowywane są przez okres związany z celem przetwarzania, okres ten nie jest automatycznie przedłużany podczas kolejnych wizyt na stronie. Poza tym surowe dane dotyczące frekwencji powiązane z identyfikatorem są usuwane lub anonimizowane.

 1. Twoje prawa/osoby kontaktowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i sprzeciwu. Masz również prawo do wyrażenia uprzedniej zgody na informację handlową i sprzeciwu zgodnie z warunkami obowiązujących przepisów. Możesz poprosić o przekazanie Twoich danych osobowych i masz prawo do ustalenia wytycznych dotyczących losów Twoich danych osobowych po śmierci. Masz również prawo, by nie były one przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych i/lub złożyć skargę do CNIL (Krajowej komisji ds. przetwarzania danych oraz swobód).

Prześlij swoją prośbę do inspektora ochrony danych w GreenFlex SAS na adres dpo@greenflex.com lub pocztą na adres: GreenFlex SAS, DPO – Délégué à la protection des données, 7 – 11 boulevard Haussmann – 75009 Paris, France.

X