• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

BeeGreen

Platforma pilotująca cykl życia urządzeń

Dynamiczne rozwiązanie w całości oparte na parametrach, służące do pilotowania urządzeń w czasie rzeczywistym

Opracowaliśmy pierwszą platformę do pilotowania cyklu życia urządzeń z uwzględnieniem TCO lub pełnego kosztu obliczonego w zależności od użycia (cena zakupu, konserwacja, zużycie energii, zapobieganie ryzyku, recykling lub ponowne wykorzystanie urządzeń itp.).


Platforma umożliwia:

 • przygotowywanie sprawozdań: tworzenie tabel wyników i automatycznych sprawozdań (środowisko, wskaźniki efektywności energetycznej),
 • uwzględnianie pełnego kosztu w zakupie urządzeń (określenie potrzeby, trwałość produktu, zużycie energii),
 • monitorowanie faktur: monitorowanie danych, wykrywanie nieprawidłowości i korekty.

W ramach pilotowania efektywności energetycznej GreenFlex używa zdalnych pomiarów w celu zgromadzenia danych na temat zużycia energii przez urządzenia w zakładzie i w platformie w celu:

 • zarządzania energią w zakresie planu działania (komunikacja, wskaźniki, monitorowanie planów działania) oraz zgodności z ISO 50001,
 • przesłania ostrzeżeń w razie stwierdzonych anomalii: zarządzanie ostrzeżeniami o nieprawidłowych danych, nadmiernym zużyciu, odchyleniach parametrów itp.

wyniki

1200000 aktywów zarządzanych w BeeGreen
484723 zmian parku w 2016 r.

Główne funkcje

 1. Zakupy: narzędzie do zarządzania zamówieniami z dostępem do prywatnego katalogu, śledzeniem cyklu pracy i możliwością ustalenia indywidualnych parametrów przy zatwierdzaniu działań oraz sprawozdawczości
 2. Zarządzanie parkiem urządzeń: narzędzie do monitorowania wdrożeń zapewniające monitorowanie zmian lokalizacji i parametrów urządzeń w ramach parku przez cały cykl życia
 3. Pilotaż 3D: narzędzie do pilotowania i sprawozdawczości finansowej, technicznej, administracyjnej i środowiskowej w odniesieniu do parku informatycznego

Korzyści

 1. Wszystkie sprawozdania i wykresy są dynamiczne i tworzone w oparciu o zindywidualizowane parametry, aby w czasie rzeczywistym przekazywać informacje potrzebne do pilotowania urządzeń na płaszczyźnie administracyjnej, operacyjnej, finansowej i budżetowej oraz środowiskowej
 2. Rozwiązanie interoperacyjne ze wszystkimi pakietami programów dostępnymi na rynku i można je dowolnie skonfigurować zgodnie z wymogami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
 3. Rozwiązanie jest kompatybilne z zarządzaniem wieloma zakładami i wieloma urządzeniami