• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Wprowadzanie zarządzania dialogiem z partnerami.

GreenFlex pomaga organizacjom znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego i w jaki sposób należy uwzględniać partnerów i ich oczekiwania w procesie określania i wdrażania strategii na poziomie międzynarodowym, krajowym lub lokalnym.

Umiejscowienie partnerów w centrum dynamiki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo, które jest świadome swoich efektów zewnętrznych i swojego ekosystemu, nie może rozwijać się dziś, ignorując swoich partnerów i ich oczekiwania. Oprócz narzuconej praktyki prawdziwym źródłem tworzenia wartości jest słuchanie partnerów.

GreenFlex towarzyszy klientom we wszystkich relacjach z partnerami: począwszy od momentu włączenia w systemy zarządzania, poprzez koncepcje społecznościowych laboratoriów innowacyjnych, reagowanie na wyzwania związane z akceptowalnością społeczną projektów lub produktów czy też zarządzaniem konfliktami lub kontrowersjami, po analizę ryzyka i słabych sygnałów.

Aby odnieść sukces, uwzględniamy następujące wymogi:

 1. Wprowadzenie dialogu partnerów w celu budowania i wprowadzania strategii odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
 2. Ustanowienie relacji uwzględniających interesy każdego partnera
 3. Uściślenie celów i wprowadzenie dostosowanych zasad dialogu
 4. Uwzględnianie w sposób przejrzysty i otwarty skutków tego dialogu

wyniki

 • +3 000 przeszkolonych specjalistów (przedsiębiorstwa i stowarzyszenia)
 • 50 przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie
 • 17 organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie

Dołącz do 750 przedsiębiorstw, które cenią naszą wizję

Więcej informacji
Transavia
Sourcing inicjatyw z zakresu solidarności ekologicznej
download-10_light
Dialog z partnerami i nadanie hierarchii wyzwaniom
X