• en
  • fr
  • it
  • es
  • pl
  • pt-pt

Zarządzanie relacjami pomiędzy interesariuszami

Zdaniem naszych ekspertów GreenFlex

Jednym z naszych silnych przekonań jest pogląd, że polityka i strategie z obszaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw muszą opierać się na wysłuchaniu naszych partnerów i wymianie opinii w celu lepszego określenia rodzajów ryzyka, z jakimi przedsiębiorstwa mierzą się lub jakie wywołują, lecz również w celu poznania możliwości i lepszego wykorzystania ich pozytywnego wpływu.

+50 misji i strategii partnerskich opracowanych dla naszych klientów
6 laboratoriów innowacji społecznościowych uruchomionych razem z partnerami

Praca przy wsparciu zespołu ekspertów

Wykorzystujemy wiedzę fachową, aby łączyć zrównoważony rozwój z rzeczywistością ekonomiczną przedsiębiorstw

Konsultanci ds. strategii, specjaliści ds. stowarzyszeń, eksperci ds. komunikacji i PR, prawnicy, socjolodzy, inżynierowie agronomowie, analitycy danych

Więcej informacji na temat naszych zespołów ekspertów

X