• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Wspólne budowanie wizji i strategii dotyczącej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju

Pomagamy organizacjom w tworzeniu wartości poprzez definiowanie lub przekształcenie ich podejścia do odpowiedzialności społecznej, która staje się elementem ich strategii, marek i produktów, lecz również poprzez analizę, pilotowanie i pomiar wyników wdrożonych działań. W tym celu łączymy fachową wiedzę naszych zespołów w zakresie różnych dziedzin z różnych dziedzin naszych zespołów z inteligencją naszej platformy środowiskowej i społecznościowej GreenFlexIQ.

Odpowiedzialność społeczna, wskaźniki, przejście od planów do działania, zaangażowanie i tworzenie wartości

Dziś szereg przedsiębiorstw stara się usystematyzować swoje działania społecznościowe lub nadać im nowy wymiar. Poza spełnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawnych, nowa wizja musi dawać lepszą kontrolę nad pozytywnymi i negatywnymi efektami zewnętrznymi przedsiębiorstwa oraz być wdrażana w różnych obszarach działalności w sposób pragmatyczny. W ten sposób przyczynia się do tworzenia przewagi konkurencyjnej, szczególnie poprzez wpływ na optymalizację działalności oiperacyjnej, oddziaływanie na zmianę składu portfela produktów/usług, generowanie nowych możliwości biznesowych oraz konkretny pomiar wywieranego oddziaływania.

Aby zagwarantować trafne i użyteczne określenie strategii, a następnie jej udane wdrożenie, opieramy się na podstawowych tekstach odniesienia (ISO 26000, cele zrównoważonego rozwoju) i uruchamiamy następujące dźwignie poprawy:

 1. Wdrożenie zasady prawdy materialnej
 2. Zrozumienie w stosunku do interesariuszy i włączenie ich w budowę strategii
 3. Uwzględnienie zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w strategii przedsiębiorstwa
 4. Zaangażowanie dyrekcji generalnej i jej pracowników w projektowanie strategii i jej wdrażanie operacyjne
 5. Spójność ze specyfiką działalności i lokalizacją przedsiębiorstwa, jego DNA i wartościami
 6. Rzetelny plan działania w zakresie pomiarów, analizy, pilotowania wpływu na środowisko, oddziaływania gospodarczego i społecznościowego w całym łańcuchu wartości

wyniki

 • 90% naszych klientów ponownie korzysta ze wsparcia oferowanego przez GreenFlex

Dołącz do 750 przedsiębiorstw, które cenią naszą wizję

Więcej informacji
download-10_light
Dialog z partnerami i nadanie hierarchii wyzwaniom
X