• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Wdrażanie modelu gospodarki okrężnej

Pomagamy przedsiębiorstwom, organizacjom ekologicznym i społecznościom definiować i wdrażać projekty gospodarki okrężnej o wysokiej wartości dodanej dzięki inteligencji zbiorowej oraz inteligencji danych.

W kierunku bardziej wydajnego i elastycznego otwartego modelu gospodarki okrężnej

Ograniczenie kosztów, uniezależnienie się od wahań na rynku surowców lub produktów wtórnych, dywersyfikacja źródeł dochodu. Gospodarka okrężna pozwala przedsiębiorstwom wyjść z modelu liniowego "wydobyć-przetworzyć-wyrzucić" i przyjąć nowe podejście kreowania produktów i realizacji usługi w taki sposób, aby ponownie wykorzystać surowce. Zapobieganie, projektowanie ekologiczne, recykling, ponowne wykorzystanie, ekonomia funkcjonala – to szanse biznesowe dla przedsiębiorstw, które chcą przyjąć bardziej wydajny i elastyczny model otwarty.

Cztery osie sukcesu projektu to:

 1. Innowacja: zmiana produktów, uwzględnienie logiki usług, przegląd modeli cenowych i modeli finansowania. Ułatwiamy powstawanie, przygotowywanie prototypów i testowanie nowych modeli
 2. Logika partnerska: nasze podejście oparte na współpracy obejmuje ograniczenia i motywacje partnerów klienta – od dostawców, przez dystrybutorów, samorządy lub państwo.
 3. Modelowanie gospodarcze i finansowe: testujemy modele pod względem gospodarczym i finansowym w trakcie procesu innowacji, aby antycypować i gwarantować ich wykonalność
 4. Technologie cyfrowe: aby zagwarantować lepszą skuteczność i identyfikowalność przepływu materiałów (woda, odpady, surowce), wprowadzamy narzędzia cyfrowe wspomagające podejmowanie decyzji i pilotowanie, które łączą przepływy z urządzeniami w logice pełnego kosztu

Opracowujemy narzędzia, aby realizować nasze ambicje

 • Worker, businessman and female inspector looking documents on digital tablet in a container warehouse.
  80 000 uwzględnionych produktów 4 000 000 etykiet z informacjami środowiskowymi
  HopMedia

  Platforma pilotowania wskaźników zrównoważonego rozwoju oparta na współpracy

  Narzędzie HopMedia, zaprojektowane na potrzeby automatyzacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju organizacji, opiera się na podejściu “Big Data” w stosunku...

  Więcej informacji