• en
  • fr
  • it
  • es
  • pl
  • pt-pt

Optymalizacja ogólnych kosztów środowiskowych i społecznych.

Ograniczamy wpływ środowiskowy i społeczny przedsiębiorstw oraz określamy wartość pieniężną powiązanych zysków przez podejście łączące naszą wiedzę fachową z różnych dziedzin i inteligencję danych z naszej platformy GreenFlexIQ.

Poprawa konkurencyjności poprzez ograniczenie wpływu środowiskowego i społecznego.

Największe trudności przedsiębiorstwa to określenie wartości pieniężnych ich pozytywnych działań na rzecz środowiska i społeczeństwa, nadanie struktury ich planom działania oraz realizacja tych planów. Organizacjom, zarówno małym, jak i dużym, często brakuje niezbędnego dostępu do danych i fachowych badań. Dlatego firma GreenFlex postanowiła w sposób scentralizowany udostępnić klientom swoje narzędzia i swoich ekspertów, aby pomóc w pilotowaniu i wdrażaniu działań, oraz podejmuje zobowiązania w kwestii osiągniętych rezultatów gospodarczych i środowiskowych.

Dla naszych klientów wprowadzamy rygorystyczny plan działania zgodnie z czterema wymogami:

  1. Fachowa wiedza techniczna: wykorzystujemy przydatną wiedzę fachową, aby zaproponować trafne rozwiązania z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego (IT/drukowanie, energia, mobilność)
  2. Pilotowanie działań i zobowiązanie osiągnęcia rezultatu: za pomocą naszej platformy cyfrowej GreenFlexIQ systematycznie oceniamy pełny koszt projektów i monitorujemy osiągnięte oszczędności z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego; takie pilotowanie pozwala podjąć zobowiązania co do wyników, gwarantując zwrot inwestycji w projekt
  3. Komunikacja i przeprowadzanie zmian: określamy wewnętrzne (informowanie i włączanie pracowników w działanie) i zewnętrzne (promowanie działań) strategie komunikacji
  4. Zgodność regulacyjna: nasze narzędzia pozwalają naszym klientom spełniać oczekiwania regulacyjne dotyczące diagnozy energetycznej, bilansu emisji gazów cieplarnianych (klimat) i planów mobilności
X