• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Pilotowanie wydajności energetycznej

Firma GreenFlex opracowuje i wdraża u swoich klientów praktyczne rozwiązania umożliwiające obniżenie zużycia energii w zależności od założonych celów i struktur organizacyjnych. Obecnie pilotujemy kilka tysięcy obiektów w Europie w sektorach handlu detalicznego, logistyki, usług i przemysłu, łącząc indywidualne wsparcie w obiekcie, wykorzystanie i udostępnianie danych (modelowanie, prognozowanie), pilotowanie i nadzór nad wydajnością za pomocą naszej platformy GreenFlexIQ.

Całościowe, zintegrowane podejście pozwalające kontrolować koszty, poprawić efektywność energetyczną i zwiększyć konkurencyjność

Jesteśmy przekonani, że nasi klienci dysponują znacznym potencjałem oszczędności w zużyciu energii, zarówno w przypadku wdrażania inwestycji lub optymalizacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów, co przekłada się bezpośrenio na ich wyniki finansowe.
Dla naszych klientów opracowaliśmy rozwiązanie operacyjne dotyczące wydajności energetycznej i finansowej, które pozwala im optymalizować istniejącą sytuację, a następnie inwestować w nowe, wydajne i dostosowane do indywidualnych potrzeb urządzenia (do 30% oszczędności w zależności od sposobu wykorzystania energii, sektora i kontekstu).

Nasze zintegrowane podejście:

 1. Wsparcie dla pracowników i usługodawców naszych klientów oferowane przez 40 ekspertów i pilotów energii (wdrażanie projektów inwestycyjnych, monitorowanie zmian uregulowań prawnych oraz zmian technologicznych, doradztwo w zakresie zarządzania energią, w tym uzyskanie certyfikacji ISO 50001 itp.)
 2. Pomiar i możliwość pozyskania zagregowanych danych poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury i/lub instalację systemu pomiarowego oraz udostępnienie naszej platformy aplikacyjnej (modelowanie referencyjne według protokołu IPMVP)
 3. Wykorzystanie danych z pomocą przydzielonego zespołu analityków
 4. Ekspertyzy sektorowe procesów, urządzeń energochłonnych i strategii inwestowania (ciecze, para, wykorzystanie chłodu, instalacji HVAC, oświetlenia)
 5. Pomoc przy nadzorowaniu prac remontowych (wsparcie przy wdrażaniu planów zmian)
 6. Zarządzanie projektami (wentylacja, ogrzewanie, elektryka) w ramach kompleksowych procesów (badania wykonalności, wdrażanie, wnioski z realizacji)

wyniki

 • 37 835 działań służących oszczędności zużycia energii przeprowadzonych od 2009 r.
 • 4 650 pilotowanych zakładów od 2009 r.
 • 1 082 wdrożonych dobrych praktyk od 2009 r.

Dołącz do 750 przedsiębiorstw, które cenią naszą wizję

Więcej informacji
supermarket-949913_1280
Zmniejszenie kosztów energii
A young African American woman in her 20s, working in a manufacturing plant, wearing a white hardhat, yellow safety vest, and holding a clipboard. She is standing by a metal ladder and steel storage tanks.
Umowa o zarządzanie energią w instalacjach przemysłowych
X