• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Tworzenie wartości za pomocą odpowiedzialnego marketingu

Od 15 lat wspomagamy marki w procesie przekształcania ich strategii mix marketingu. Stawką jest dostosowanie oferty do rosnącego popytu na „odpowiedzialne” produkty lub marki. Dzięki wiedzy fachowej zdobytej we Francji i na świecie firma GreenFlex opracowała niepowtarzalne podejście łączące wsparcie i rozwiązania cyfrowe, pozwalające zrozumieć popyty (pomiar oczekiwań klientów, rozpoznawanie słabych sygnałów itp.), zmierzyć, a następnie przekształcić ofertę w taki sposób, aby tworzyć wartość.

Jak uczynić z wyzwań społecznościowych sposób na wyróżnienie się

W obliczu coraz większej nieufności pojawiają się rosnące trudności z ponownym określeniem „klasycznej” oferty proponowanej przez przedsiębiorstwa... Stawka jest tymczasem duża: chodzi o odzyskanie zaufania klientów/konsumentów i wytworzenie wartości, która w dłuższej perspektywie będzie korzystna dla wszystkich.
Jesteśmy przekonani, że oferta może spełnić to zadanie tylko poprzez ponowne określenie i dostosowanie dwóch wymiarów: produktu i marki. Obowiązek ponownego „pozytywnego” przemyślenia tego połączenia w świetle wyzwań społecznościowych stanowi wspaniałą szansę.

Z myślą o sukcesie pomagamy przedsiębiorstwu:

 1. Podejmować kluczowe wyzwania związane z ofertą (matryca materialności)
 2. Uczynić ze zrównoważonego rozwoju „siłę napędową” marki
 3. Wspierać wyłanianie się wizji społecznościowej w drodze procesu wspólnego tworzenia
 4. Zakotwiczyć wizję w 5-letnim planie działania jako gwarancję spójności i konkretnych zobowiązań
 5. Wspomagać zespoły we wdrażaniu operacyjnym przy innowacyjnym podejściu typu POCO (rozwiązanie polegające na pozytywnym wkładzie produktów klienta w porównaniu z markami i konkurentami) oraz włączenie zrównoważonego rozwoju w kluczowe działania w Brand Manifesto

wyniki

 • + 100 badań dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji przeprowadzonych dla wiodących marek
 • 500 tys. źródeł analizowanych tygodniowo w celu określenia słabych sygnałów i podstawowych tendencji
 • 3 500 konsumentów średnio w ciągu roku zapytanych o odpowiedzialną konsumpcję

Dołącz do 750 przedsiębiorstw, które cenią naszą wizję

Więcej informacji
washing-machine-943363_1280
Zdefiniowanie strategii z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dla marki Le Chat
cream-621340_1280
Analiza kontrowersji społecznych w sektorze kosmetyków
Girl smells sunflower in nature
Sposób funkcjonowania oparty na współpracy, wyraźne osiągnięcia w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonej konsumpcji. Karine Cottin Dyrektor ds. marketingu strategicznego i rozwoju
X