• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Kontrola jakości i ryzyka produktów

Wspomagamy producentów, dostawców, importerów, marki i dystrybutorów na wszystkich etapach opracowywania i sprzedaży produktów (monitoring, specyfikacja, audyty dostawców, zgodność z uregulowaniami, zarządzanie kryzysowe itp.), jak i w samej organizacji (diagnoza, szkolenie itp.), proponując rozwiązania łączące pomoc naszych zespołów ekspertów z różnych dziedzin i inteligencję danych pochodzących z monitorowania zmian regulacyjnych dotyczących produktów.

Kontrola jakości, zgodność z uregulowaniami, bezpieczeństwo, trwałość produktów i ryzyko związane z odpowiedzialnością i reputacją przedsiębiorstwa

Wszyscy partnerzy (naukowcy, media, ustawodawcy, konsumenci, organizacje społeczeństwa obywatelskiego) wymagają dziś od przedsiębiorstw produktów odpowiedzialnych, tj. co najmniej produktów pewnych i zgodnych z uregulowaniami. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek produkty, często nie wytwarzając ich samodzielnie, muszą dysponować skutecznymi rozwiązaniami z zakresu kontroli ryzyka związanego z odpowiedzialnością i reputacją, wiążącego się ze znaczącym oddziaływaniem finansowym, w odniesieniu do wszystkich cech swoich produktów.

Wzmacniamy powiązania z całym łańcuchem wartości, z uwzględnieniem czterech sfer dzięki naszej wszechstronnej wiedzy fachowej w obszarze uregulowań, nauki, techniki i prawa, w celu osiągnięcia następujących rezultatów:

 1. Określenie słabych sygnałów i presji regulacyjnych ciążących na produktach
 2. Zdefiniowanie odpowiednich wymogów dotyczących produktów i zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa produktów
 3. Zdiagnozowanie słabszych elementów procesu dotyczącego produktu przedsiębiorstwa i jego dostawców w celu kontroli ryzyka związanego z produktami
 4. Wsparcie przedsiębiorstw w zarządzaniu jakością produktów, również w sytuacjach kryzysowych

wyniki

 • 100 audytów w zakładach rocznie
 • 400 ustalonych wymogów regulacyjnych rocznie
 • 8 000 produktów sprawdzanych pod kątem zgodności z uregulowaniami

X