• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Budowanie zrównoważonych zasad żywieniowych

Wspieramy wszystkie podmioty z łańcucha rolno-spożywczego w zrównoważonym przekształcaniu ich działalności w celu dostosowania ich do obecnych i przyszłych zmian socjalnych oraz środowiskowych, tworząc wartość dodaną. Wykorzystujemy naszą wiedzę fachową z różnych dziedzin i naszą zdolność do innowacji, aby doprowadzać do zmiany modeli relacyjnych (w kierunku modelu opartego na współpracy ze wszystkimi podmiotami i partnerami) oraz sposobów produkcji oczekiwanych przez rynek (model lokalny, społeczny, przejrzystość, zdrowie i dobrostan).

Naturalność, dobrostan zwierząt, rozłożenie wartości lub jakości – jak utrwalić i wyróżnić sektory rolno-spożywcze?

Sektory rolne przeżywają głęboki kryzys związany z rynkami regulowanymi oraz zmianą roli i oczekiwań konsumentów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na jakość produktów, sposoby produkcji lub korzyści dla samopoczucia i zdrowia. Zmiany te otwierają nowe możliwości – zarówno dla podmiotów na etapie początkowym, jak i dla graczy z etapu końcowego – w zakresie zmiany modelu produkcji i produktów, umożliwiając wyraźne dopasowanie podaży do popytu ze strony konsumentów. Wierzymy, że, przy współpracy partnerów, przyjęcie zrównoważonych rozwiązań w sektorach pozwoli uzyskać lepszą waloryzację jakościową i gospodarczą we wszystkich ogniwach sektora.

Aby tworzyć zrównoważone sektory spożywcze, spełniamy następujące wymogi:

 1. Wysłuchiwanie partnerów, obejmujące monitorowanie słabych sygnałów za pomocą narzędzi i wspólne działania
 2. Znajomość podmiotów i doświadczenie w dziedzinie opracowywania zasad działalności
 3. Fachowa wiedza techniczna i agronomiczna z zakresu wyzwań i rozwiązań
 4. Znajomość oczekiwań konsumentów i wiedza fachowa z zakresu odpowiedzialnego marketingu
 5. Zdolność do wewnętrznych przekonań i wspomagania zmiany

wyniki

 • 8 Sektorów rolnych objętych wsparciem
 • 15 grup roboczych z udziałem różnych partnerów prowadzonych w 2016 r.
 • + 200 osób uczestniczących w grupach roboczych w ramach Open Agrifood Iniciatives w 2016 r.

Dołącz do 750 przedsiębiorstw, które cenią naszą wizję

Więcej informacji
download-4_light
Utworzenie spółki odpowiedzialnej za dystrybucję i waloryzację produktów rolnych z Mené
retail-1424043_1280
Wprowadzenie pozytywnego segmentu dostaw produktów rolno-spożywczych
Black and white cows in grass field. Two cows look in to camera. One cow graze.
Zdefiniowanie strategicznego pozycjonowania sektorów zwierzęcych
X