• en
  • it
  • es
  • pl
  • pt-pt

Innowacja

Na co dzień staramy się na nowo definiować nasze obszary działalności: za pomocą narzędzi, które opracowujemy, poprzez nasze stanowiska i publikacje, przez wydarzenia, które organizujemy i w których uczestniczymy. Innowacja jest częścią naszego niepowtarzalnego modelu.

Nasza platforma GreenFlexIQ

Opracowujemy narzędzia na miarę Twoich ambicji

Close up of a designers working on a project
Raddar

Platforma do monitorowania zmian na arenie międzynarodowej w celu identyfikacji i nadzorowania wyzwań społecznościowych

Presja społeczeństwa obywatelskiego jest coraz silniejsza i może mieć dramatyczne konsekwencje dla przedsiębiorstwa (kryzys dotyczący działalności, wi...

Więcej informacji
Two young handsome engineers working on electronics components and fixing broken chips
BeeGreen

Platforma pilotująca cykl życia urządzeń

Platforma umożliwia: przygotowywanie sprawozdań: tworzenie tabel wyników i automatycznych sprawozdań (środowisko, wskaźniki efektywności energetycznej...

Więcej informacji
two scientist using digital tablet in laboratory
Eveio

Platforma monitorowania zmian regulacyjnych dotyczących niespożywczych produktów konsumpcyjnych

Eveio monitoruje liczne źródła regulacyjne, naukowe i techniczne, tym samym zapewniając stały dostęp do informacji o zmianach regulacyjnych, lecz równ...

Więcej informacji
Close up of a young woman working in printing factory
EcoGuide

Przewodnik po zrównoważonych zakupach urządzeń energoch...

Więcej informacji
Worker, businessman and female inspector looking documents on digital tablet in a container warehouse.
HopMedia

Platforma pilotowania wskaźników zrównoważonego rozwoju...

Więcej informacji
X