• en
  • it
  • es
  • pl
  • pt-pt

Innowacja

Na co dzień staramy się na nowo definiować nasze obszary działalności: za pomocą narzędzi, które opracowujemy, poprzez nasze stanowiska i publikacje, przez wydarzenia, które organizujemy i w których uczestniczymy. Innowacja jest częścią naszego niepowtarzalnego modelu.

Nasza platforma GreenFlexIQ

Opracowujemy narzędzia na miarę Twoich ambicji

Close up of a young woman working in printing factory
EcoGuide

Przewodnik po zrównoważonych zakupach urządzeń energochłonnych

Firma GreenFlex opracowała EcoGuides (ekoprzewodniki) na potrzeby urządzeń IT klienta (komputery osobiste, laptopy, smartfony, tablety), urządzeń z se...

Więcej informacji
two scientist using digital tablet in laboratory
Eveio

Platforma monitorowania zmian regulacyjnych dotyczących niespożywczych produktów konsumpcyjnych

Eveio monitoruje liczne źródła regulacyjne, naukowe i techniczne, tym samym zapewniając stały dostęp do informacji o zmianach regulacyjnych, lecz równ...

Więcej informacji
Two young handsome engineers working on electronics components and fixing broken chips
BeeGreen

Platforma pilotująca cykl życia urządzeń

Platforma umożliwia: przygotowywanie sprawozdań: tworzenie tabel wyników i automatycznych sprawozdań (środowisko, wskaźniki efektywności energetycznej...

Więcej informacji
Close up of a designers working on a project
Raddar

Platforma do monitorowania zmian na arenie międzynarodo...

Więcej informacji
Worker, businessman and female inspector looking documents on digital tablet in a container warehouse.
HopMedia

Platforma pilotowania wskaźników zrównoważonego rozwoju...

Więcej informacji