• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt
Opracowaliśmy niepowtarzalny model łączenia zrównoważonego rozwoju
z rzeczywistością gospodarczą przedsiębiorstw.
GreenFlex,
projektant zrównoważonych rozwiązań
Odkryj nasze podejście przedstawione za pomocą obrazów

Czym jest zrównoważone rozwiązanie GreenFlex?

Na co dzień tworzymy rozwiązania, dzięki którym nasi klienci mogą dokonywać przeobrażeń i które stanowią odpowiedź na wyzwania środowiskowe
i społecznościowe.

Finansowanie przemian oraz zarządzanie aktywami
Elastyczne rozwiązania w zakresie finansowania i pilotowania cyklu życia urządzeń
Strategia i wydajność energetyczna
Wspieranie i przyspieszanie transformacji energetycznej naszych klientów
Odpowiedzialne produkty i konsumpcja
Produkty i marki dostosowane do wyzwań i oczekiwań społeczeństwa
Zarządzanie relacjami pomiędzy interesariuszami
Określanie ryzyka, poznawanie możliwości i wykorzystywanie pozytywnego wpływu
Wizja i zrównoważone strategie
Włączanie wyzwań środowiskowych i społecznych do strategii przedsiębiorstw
 • 90% naszych klientów ponownie korzysta ze wsparcia oferowanego przez GreenFlex
 • 7 969 działań służących oszczędności zużycia energii przeprowadzonych od 2009 r
 • 2 500 wycofanych produktów każdego roku w Europie

Innowacja

kreatywny sposób pokonywania wyzwań

5 rozwiązań w trybie SaaS 1 200 000 aktywów zarządzanych w BeeGreen

Kim jesteśmy

GreenFlex w skrócie

1
niepowtarzalny model

W GreenFlex jesteśmy przekonani, że przedsiębiorstwa muszą mieć pozytywny wkład w przemiany na świecie, podejmując wyzwania związane z aktualnymi i przyszłymi przeobrażeniami. Wyzwania środowiskowe i społecznościowe skłoniły nas do opracowania niepowtarzalnego modelu. Projektujemy zrównoważone rozwiązania, odważnie łącząc trzy obszary działalności z dodatkową wiedzą, aby przedstawiać przedsiębiorstwom kreatywne i pragmatyczne propozycje.

3
obszary działalności
 1. Wsparcie
  Naszym klientom oferujemy doradztwo strategiczne i operacyjne, od strategii po pilotowanie wdrażania planów działania.
 2. Analiza danych 
  Tworzymy narzędzia IT pozwalające na analizę wszelkich zagadnień, którymi się zajmujemy : rozwijamy platformy cyfrowe dla raportowania lub analiz predykcyjnych, operając się na algorytmach.
 3. Finansowanie
  Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie finansowania, pomagamy przedsiębiorstwom przyspieszyć ich transformację ekologiczną i społeczną, poprzez inwestycje w nowe, bardziej wydajne, zyżywające mniej energii urządzenia powstające w oparciu o ekoprojektowanie.
Zamknij