• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt
Opracowaliśmy niepowtarzalny model łączenia zrównoważonego rozwoju
z rzeczywistością gospodarczą przedsiębiorstw.
GreenFlex,
rozwiązań dla gospodarka regeneracyjna
więcej informacji

Czym jest zrównoważone rozwiązanie GreenFlex?

Na co dzień tworzymy rozwiązania, dzięki którym nasi klienci mogą dokonywać przeobrażeń i które stanowią odpowiedź na wyzwania środowiskowe
i społecznościowe.

Wizja i zrównoważone strategie
Włączanie wyzwań środowiskowych i społecznych do strategii przedsiębiorstw
Strategia i wydajność energetyczna
Wspieranie i przyspieszanie transformacji energetycznej naszych klientów
Odpowiedzialne produkty i konsumpcja
Produkty i marki dostosowane do wyzwań i oczekiwań społeczeństwa
Zarządzanie relacjami pomiędzy interesariuszami
Określanie ryzyka, poznawanie możliwości i wykorzystywanie pozytywnego wpływu
Finansowanie przemian oraz zarządzanie aktywami
Elastyczne rozwiązania w zakresie finansowania i pilotowania cyklu życia urządzeń
 • 90% naszych klientów ponownie korzysta ze wsparcia oferowanego przez GreenFlex
 • 7 969 działań służących oszczędności zużycia energii przeprowadzonych od 2009 r
 • 2 500 wycofanych produktów każdego roku w Europie

Publikacje

Ostatnie wiadomości

Nasze realizacje

nasze działania są świadectwem naszych udanych misji

Kim jesteśmy

GreenFlex w skrócie

1
niepowtarzalny model

W GreenFlex jesteśmy przekonani, że przedsiębiorstwa muszą mieć pozytywny wkład w przemiany na świecie, podejmując wyzwania związane z aktualnymi i przyszłymi przeobrażeniami. Wyzwania środowiskowe i społecznościowe skłoniły nas do opracowania niepowtarzalnego modelu. Projektujemy zrównoważone rozwiązania, odważnie łącząc trzy obszary działalności z dodatkową wiedzą, aby przedstawiać przedsiębiorstwom kreatywne i pragmatyczne propozycje.

3
obszary działalności
 • Wsparcie
  Naszym klientom oferujemy doradztwo strategiczne i operacyjne, od strategii po pilotowanie wdrażania planów działania.
 • Analiza danych 
  Tworzymy narzędzia IT pozwalające na analizę wszelkich zagadnień, którymi się zajmujemy : rozwijamy platformy cyfrowe dla raportowania lub analiz predykcyjnych, operając się na algorytmach.
 • Finansowanie
  Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie finansowania, pomagamy przedsiębiorstwom przyspieszyć ich transformację ekologiczną i społeczną, poprzez inwestycje w nowe, bardziej wydajne, zyżywające mniej energii urządzenia powstające w oparciu o ekoprojektowanie.
Zamknij
X